Vazníky a vazníkové konstrukce

Vazníky a vazníkové konstrukce

Příhradový vazník je moderní tesařská konstrukce, složená z horního a dolního pásu, které jsou pospojovány svislicemi a příčkami, jejich velkou výhodou je možnost snadné prefabrikace, a tím zkrácený čas montáže na stavbě, vyrábí se zpravidla z prken a jednotlivé prvky se spojují hřebíky či lepením, používají se též plechové sbíjecí desky, jimiž se vazníky spojují strojním lisováním

Příhradové vazníky se většinou používají na střechách mírného sklonu bez půdních prostor, obvykle jsou trojúhelníkového tvaru, ale v zásadě jejich tvar není ničím omezen, pomocí příhradových vazníků z lepených dřevěných nebo dřevoštěpkových profilů lze řešit i střechy velmi velkého rozpětí.

Výhody vazníkových konstrukcí jsou především:

  • cenová příznivost
  • hospodárnost ve smyslu úspory materiálu, která dosahuje ve srovnání s klasickou konstrukcí krovu až 40%
  • možnost přenášet větší zatížení a tím i rozpětí (až 40m bez podpor)
  • rychlá a snadná montáž
  • variabilita tvaru a rozměrů konstrukce
  • estetický přínos v podobě pohledového designu či spojovacích prvků
  • možnost tvorby stropní konstrukce přímo na konstrukci vazníku bez nutnosti betonování či jiné nosné konstrukce

Obvyklé profily přířezů jsou 50(60) x 80 až 240mm. Obvyklá vlhkost cca 20%. Provádíme impregnaci na ochranu proti biotickým škůdcům Bochemit QB. Styčníkové desky, spojovací a kotevní prvky dodává BOVA Březnice, tloušťka plechu z pozinkované oceli popř. z nerezové oceli je 1,5 až 2 mm.

Projekty zpracováváme ve statickém softwaru TRUSS od společnosti Fine.

Podívejte se také na námi realizované vazníkové konstrukce.

Ukázka naší práce

Vazníky a vazníkové konstrukce

Máte zájem o naše služby? Potřebujete více informací? Napište nám!

Potřebujete nám něco ukázat? Dodejte to prosím formou přílohy.