O společnosti I. V., spol. s r.o.

Hlavním předmětem podnikání I. V., spol. s r.o. jsou dřevostavby, roubenky, nízkoenergetické domy, pergoly, garážové stání, krovy, vazníky a kompletní střešní konstrukce. Společnost provozuje také dle CZ-NACE pak 16100 – Pilařskou výrobu s návaznými technologiemi – sušárna, impregnace, hoblování a výroba palet.

Sídlem je Plzeň, V Homolkách 10. Provozovna Pila Rohy se nachází u obce Bohy, 331 41 Kralovice, okr. Plzeň-sever.

Firma I. V., spol. s r.o. byla založena 29. listopadu 1995 se zaměřením na obchodování se stavebním materiálem na tuzemském i zahraničním trhu. Postupně se však rozhodla pro výrobní činnost v pilařské výrobě. Od prosince roku 1996 provozuje pilařskou výrobu a jejím hlavním předmětem podnikání dle CZ-NACE je 16100 – Pilařská výroba a impregnace dřeva. V roce 1996 zakoupila společnost menší provoz – Pilu Hubenov – a v roce 1997 větší provoz – Pilu Rohy. Provoz ve dvou provozovnách byl však ekonomicky náročný. Proto byl v roce 2000 menší provoz – Pila Hubenov – uzavřen a celá výroba byla soustředěna do většího provozu – Pila Rohy.

Provoz Pila Rohy byl postupně modernizován a na základě požadavků zákazníků se firma začala zabývat i dalším zušlechťováním řeziva impregnace, sušení, hoblování) a také dalším zpracování do dřevostaveb (krovy, vazníky) a tyto produkty se postupně staly hlavním výrobním sortimentem na který pak navazují další , jako stavební řezivo, řezivo pro truhláře. Doplňkovým sortimentem je výroba palet a prodej dřevního odpadu (kůra, piliny, štěpky a palivové dřevo).

Majitelé a zároveň jednatelé firmy:

Ing. Matiscsáková Irena, podíl 50%
Churavý Václav, podíl 50%

Historie společnosti

Provoz Pila Rohy, prošel postupnou rekonstrukcí se zaměřením na požadavky zákazníků a zároveň zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance. Firma postupně začala provozovnu vybavovat novějším zařízením a technologiemi – bylo pořízeno moderní impregnační zařízení, čtyřstranná hoblovací fréza, manipulační stroj, byly vybudovány dvě sušárny řeziva, lis na vazníky a bylo pořízeno obráběcí centrum Hundegger K2.

I.V., spol. s r.o. začínala stejně jako ostatní obdobné pily s původními starými či staršími stroji. Na rozdíl od ostatních se však I. V., spol. s r.o. soustředila nejen na běžné dřevařské výrobky a palivové dříví, ale postupně se začala zařizovat na impregnaci a sušení dřeva. To vše spolu s doplňováním novým a kvalitním strojním vybavením znamená hlavně rozšíření segmentu výrobků a jejich zkvalitnění.

Na základě toho prakticky ostatní konkurence k regionu postupně odpadala. Dnes je možno jednoznačně říci, že běžné pily v regionu se v současnosti živí převázně pořezem nebo výrobou palet. I.V., spol. s r.o. se v současné době stala prakticky jediným výrobcem a dodavatelem speciálních stavebních dřevoprvků v regionu a je vyhledáván především stavebními firmami. A na tom staví svoji dlouhodobou podnikatelskou koncepci. Základem pro tuto koncepci je právě spolupráce se stavebními firmami, s nimiž firma připravuje všechny nové výrobky a služby. Velmi prospěšná se jeví spolupráce se Západočeskou univerzitou (ZČU). Žadatel se neustále snaží zdokonalovat stávající výrobky a zahajovat výrobu nových žádaných výrobků, a tím i zvyšovat svůj obrat. V poslední době se firma snaží expandovat ve stavbě nízkoenergetických domů na klíč.

Firemním cílem jsou v první řadě spokojení zákazníci. Prioritou společnosti I. V., spol. s r.o. jsou i spokojení zaměstnanci, proto je nutno tyto zaměstnance nějakým způsobem motivovat. I.V, spol. s r.o. plánuje v budoucnosti dále modernizovat stávající provoz a tím nejenom udržet současná pracovní místa, ale kontinuálně vytvářet nová. Zároveň žadatel v budoucnu plánuje vyřešit problém s ekologickým zpracováním dřevního odpadu na výrobu tepla a energie.

Certifikace

Systém řízení výroby

Bochemit QB a Hobby

IPPC

Dotační program

Dotační program